IN VẢI SILK

Công nghệ in: In khổ lớn – Kỹ thuật số

Chất liệu: Vải silk

Thời gian: 1 – 3 ngày

Vải silk được làm bằng chất liệu tơ nhân tạo (một dạng khác của Polyester), có một mặt bóng láng và trơn, độ trắng 96%, chuyên dụng trong lĩnh vực dịch vụ ảnh nghệ thuật, kháng nước

Ứng dụng in silk: Tranh nghệ thuật, Rèm cửa, Tranh thư pháp, Lá cờ, Băng đeo chéo, Background, tem nhãn may vào túi vải hoặc quần áo