IN BAO THƯ

Kích thước: theo yêu cầu

Công nghệ in: Offset, In nhanh – Kỹ thuật số

Chất liệu:

Thời gian: 1 – 3 ngày